» PRODUCTES » Pasta Blanca

Pasta Blanca

La pasta blanca s'elabora a partir d'una mescla de matèries primeres argiloses i desgreixents, majoritàriament d'importació, amb un contingut final d'òxid de ferro inferior al 2% en pes.
Amb estes matèries primeres que normalment requerixen un superior grau de mòlta i amb pigments calcinats, produïm tota la nostra gamma de productes de gres porcellànic i de revestiment.

GRES PORCELLÀNIC

Posseïx unes òptimes característiques tècniques ja que presenta una elevada resistència mecànica i valors d'absorció d'aigua extremadament reduïts generalment inferiors a 0.5%.

 

Presió de prensat

250-300 kg/cm2

Compactació en seco        

1.92-1.93 g/cm3

Contracció lineal  

7.5-7.9%

Temperatura de cocció  

1175-1190ºC

Cicle de cocció

 45-55 minuts

Aplicacions:  Recobriment de sòls, sobretot exteriors i grans superfícies i revestiment de fatxades (ventilades)

Gres porcellànic pintat

Es fabrica additivant pigment ceràmic a les composicions de gres porcellànic blanc anteriorment descrites i per tant té les mateixes aplicacions i característiques tècniques.

Referències

Negres

NG, NG-2

Grisos

GR, GRF, GRF-2

Marrons

MR, VM, CH

Ocres

SL, M7

Beige

C5, M2, M5

Verd/Blavós

VRA

 

REVESTIMENT

Màxima estabilitat dimensional en la cocció, amb valors de contracció pràcticament nuls (<1%)

Presió de premsat

225-250 kg/cm2

Compactació en sec

1.92-1.93 g/cm3

Absorció d'aigua 

Entre 13-18%

Valors de mòdul de ruptura en cuit

Entre 200-250kg/cm2

Temperatura de cocció

1130-1145ºC

Cicle de cocció

45-50 minuts.

Carbonats necessaris per a reduir l'expansió per humitat

10-12%

Referència: ATP-12

Aplicació: Recobriment de parets