Qualitat i medi ambient

A través d'exemples reals, com la revaloració dels residus dels nostres clients, hem centrat l'atenció en la possibilitat de convergir els interessos de la productivitat del sector ceràmic amb les de respecte al medi ambient.

En l'actualitat les diferents factories disposen d'un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient integrat, basat en les normes Normes  UNE-EN–ISO 9001:2008 i  UNE-EN-ISO 14001:2004., actualitzat en 2009 de conformitat amb OHSAS 18001:2007.

Després de la creixent consciència global de protegir el medi ambient per part de les empreses i el públic en general, la nostra empresa ha realitzat, per a cada producte, una Autodeclaració Ambiental segons la UNE-EN ISO 14020:2002 i 14021:2002, certificat per l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC), en el que  s'indiquen les quantitats de contingut reciclat i la reduïda utilització de recursos que intervé en el procés de fabricació, contribuint així a un menor impacte sobre el medi ambient.

Estos resultats i en els que treballem dia a dia, són l'expressió de la determinació  del grup de millorar en l'efectivitat del procés, a fi de satisfer les necessitats dels clients, oferint sempre productes i servicis d'alta qualitat en el respecte del medi ambient i  la salut i seguretat dels treballadors en el lloc de treball.