Assistència tècnica

  • Resposta immediata davant de qualsevol consulta, necessitat o requeriment dels nostres clients.
  • Suport tècnic i assessorament en l'optimització i eficiència dels processos productius.
  • Instal·lacions de laboratori i I+D+i posades al servici de les necessitats nostres clients.
  • Servici extern d'assessorament i know-how.
  • Servici integral de residus.