Missió i Valors

La nostra missió és crear valor als nostres clients a través de la innovació i el servici, per mitjà de l'atenció i el compromís amb els nostres treballadors, el respecte als nostres proveïdors i la  sostenibilitat del medi ambient.

Aspirem a convertir-nos en líders de producte i de servicis d'atomització de terra distingits per  una qualitat de servici excel·lent,  rendibilitat sostinguda als nostres accionistes i una contribució positiva als nostres empleats i a la societat.


La nostra personalitat:

Passió: Som flexibles, capaços d'aprendre i donar tot de nosaltres.

Integritat: El nostre comportament es basa en l'honradesa, el joc net i la confiança.

Respecte: Tractem amb agraïment i respecte als nostres companys, clients, proveïdors i socis.

Disciplina: Ens centrem en els resultats, buscant solucions amb determinació i tenacitat per a aconseguir-los.